Vocabulaire

Temps

Jours de la semaine: mudel, tudel, vedel, dödel, fridel, zädel, sudel
Mois: janul, febul, mäzul, prilul, mayul, yunul, yulul, gustul, setul, tobul, novul, dekul
Saisons: florüp, hitüp, fluküp, nifüp

Espace

continents: Frikop, Merop, Siyop, Talop/Seanop, Yurop
pays d’Europe: Belgän, Bulgarän, Danän, Deutän, Fransän, Grikän, Jveizän, Linglän, Lireyän, Litaliyän, Lösterän, Macarän, Nedän, Norgän, Polän, Portugän, Rumän, Rusän, Spanyän, Suomiyän, Svedän, Tsyegän
autres pays: Brasilän, Kanadän, Kenyän, Kongoän, Kubeän, Lamerikän, Lägüptän, Lätiopän, Laustralän, Lindän, Lirän, Mäxikän, Nigeriyän, Sauda-Larabän, Sulüdafrikän, Tayvän, Tibetän, Tsyinän, Türkän, Yapän

Société

Famille: mot e fat (pals). lemot e lefat. cils: son e daut. gems: blod e sör. Lüfat, lümot, lüson, lüblod. Nekel, kösen, nef, nök.

Cuisine

Sucres lents(Juegs): Bod, risat, pested, pötet,
Sucreries(svidods): biskit(biskut?), gladet, jokolad, kek, miel, poszib,
Legumes(glüneds): bons, dauk, navät, peils, podor, salad, spinad, svib
Fruits(fluks): bün, cel, pod
Protéines(mit e fit): Mit( jipamit, svinamit, xolamit), fit, läm, sosit
Gras(pin): bör, leül, pinamit,
Crèmerie(miligöp): milig, bör, krem, fömad, yogurt, nög
Autres: sup, sod, vinig, pep, koriand, läl,
Actions: Loetön, kükön vati, kvisinön
Boissons: vat (vat minik), kaf e tied, bir e vin, filavin.